pondělí 3. prosince 2012

Jak se ujal SPIDERAP v Praze v Kolovratech?


Jana Kněžínková - SPIDERAP v Praze v Kolovratech
Skupinové  lekce ve sportovním centru Kolovraty

Jana se může pochlubit 15 lety praxe v oboru fitness. Je osobní trenérkou, instruktorkou Aerobiku první třídy a instruktorkou SPIDERAP. Vede skupinové lekce zaměřené na posilování, kruhový trénink a cvičení rodičů s dětmi.
1. Jaké ohlasy vzbudil SPIDERAP na Vašich lekcích v Kolovratech ? 
S radostí musím konstatovat, že lekce Spiderapu si ve Sportovním centru Kolovraty našlo své příznivce. Jak  většinou bývá, první hodina je pro klienty především seznamovací,  navlékání Spiderapu a pocit z odporové pomůcky  občas zpočátku budí rozpaky a obavu.  Ohlasy však po cvičební lekci bývají z velké většiny pozitivní.

2. Koho chcete ještě oslovit?
Ráda bych kromě ženské populace, které chodí do tělocvičen již pravidelně ,  oslovila i polovinu mužskou. Spiderap je nová dimenze cvičení  k vylepšení kondičních schopností, která díky svému silovějšímu charakteru  je přístupná i pro muže.

3. Co nejvíce na SPIDERAP lekcích klienti oceňují? 
Zábavnost pomůcky, její variabilitu, možnost nastavení obtížnosti dle možností a schopností klienta. Neméně důležitý je pro klienty fakt, že za hodinu Spiderapu vydají více energie než při běžné aerobní lekci.

4. Jaké jsou první reakce klientů a jak se mění s časem?
Zpočátku možná  lehká nedůvěra, poté klienti zjistí, že odpor  pomůcky Spiderap je příjemný a především přínosný při plnění  jejich cílů, ať už se jedná o redukci hmotnosti, formování postavy či  získání lepší kondice. Postupně si klienti přidávají na obtížnosti a mají z lekce dobrý pocit.

5. Doporučila byste SPIDERAP pro jiná fitness a proč? 
Zcela určitě. Jedná se o smysluplnou pomůcku, která posouvá aerobní formy cvičení opět o krok kupředu.Rozhovor: Ondřej Kubeček, SPIDERAP team InTrenér.cz


čtvrtek 23. srpna 2012


V Ostravě se SPIDERAP dobře zavedl

Rozhovor s majitelkou studia FIT FUN Janou Jurčákovou
FIT FUN je moderní studio určené pro pohybové aktivity a skupinové tréninky


Jaké ohlasy vzbudil SPIDERAP ve Vašem studiu?
Určitě kladné, naše klienty cvičení zaujalo a našli si k nám cestu i noví cvičenci.

Od kdy SPIDERAP lekce provozujete a koho chcete primárně oslovit?
Spiderap provozujeme od února 2012.  Oslovit chceme ženy i může. V praxi je převážně zájem v rámci skupinových cvičení ze stran žen. Muži si ke spiderapu našli cestu v rámci funkčních tréninků, kde tuto pomůcku zařazujeme.

Co nejvíce na SPIDERAP lekcích klienti oceňují?
Především větší  intenzitu samotného cvičení.

Jaký druh skupinových lekcí se Vám nejvíce osvědčil.
V této chvíli vedeme kondiční lekce, kde oslovujeme především ženy, které si chtějí zvýšit fyzičku a vytvarovat tělo. Spiderap využíváme ale i v rámci kondičních a funkčních tréninků.

Jakou roli hraje instruktor skupinové lekce?
Obrovskou.  Osobnost instruktora, jeho přístup k lidem a profesionalita jsou základem úspěchu každé cvičební lekce.

Doporučila byste SPIDERAP pro jiná fitness a proč?
Ano. Je to výborná cvičební pomůcka, kterou můžete využít v mnoha formách cvičení, jak dynamických tak i pomalých lekcích.

sobota 21. července 2012

SPIDERAP je přínosem pro naše studio.

Představujeme VITALITY CLUB Ústí nad Labem, Střekov

Vitality Club je nové moderní studio  nejen pro ženy v Ústí nad Labem. Od dubna 2012 můžete i zde zažít lekce se SPIDERAP.Převážnou klientelu tvoří ženy, ale majitelka je velmi kreativní a tvoří zajímavé akce pro celé rodiny.

Ptali jsme se majitelky studia, Heleny Hantychové na její pohled vedení lekcí se SPIDERAP.


Jaké ohlasy vzbudil SPIDERAP ve Vašem studiu?
Ohlas je velice kladný, hodiny s pásem Spiderap jsou neustále plně obsazené.

Od kdy SPIDERAP lekce provozujete a koho chcete primárně oslovit?
Spiderap lekce jsou v našem rozvrhu od dubna 2012 a oslovit chceme samozřejmě veškerou klientelu
Co nejvíce na SPIDERAP lekcích klienti oceňují?
Klientkám se líbí trvalá zátěž během lekce, je to forma posilování kterou jsou schopny bez problémů zvládnout a vzhledem k zapojení pásů do mých Zumba hodin, se jednak baví a jednak „nenápadně“ posilují.

Jaký druh skupinových lekcí se Vám nejvíce osvědčil?
Moje lekce je stavěná z cca 20 minutového zahřátí,posilování při rytmické hudbě a uvolnění.V podstatě se jedná o klasickou aerobní hodinu.

Jakou roli hraje instruktor skupinové lekce?
Pochopitelně motivační. Důležitý je dohled nad správností provedení cviku.
Jak důležitý je pro Vás  ekonomický přínos pro studio právě ze skupinových lekcí se SPIDERAP?
Vzhledem k obsazenosti lekcí je ekonomický přínos poměrně důležitou součástí provozování studia.
Doporučila byste SPIDERAP pro jiná fitness a proč?
Rozhodně ano, minimálně je to zpestření a rozšíření služeb pro klienty.Ideální je univerzální použití pásu Spiderap.


Připravil InTrener.cz

neděle 15. dubna 2012

Zajímavosti o SPIDERAP - David Gerych CASRI ČR

David Gerych, CASRI ČR vědecká laboratoř Praha
Pár zajímavostí o SPIDERAP

Spiderap je odporová cvičební pomůcka pro rezistentní trénink.


Umožňuje rozvoj celkové kondice, především svalové síly, silové vytrvalosti, pohyblivosti a pohybové koordinace.

Rovněž napomáhá k redukci tělesné hmotnosti, svalové hypertrofii, ale především ke zkvalitnění svalové hmoty. Tím přispívá mimo jiné ke stabilizaci posturálního systému, zefektivnění funkcí pohybového aparátu a zlepšení fyziologických funkcí organismu.

Spiderap je založen na kladení odporu proti fyziologickým pohybům lidského těla pomocí elastických lan ukotvených na středu těla.

Díky lanovým popruhům vedoucím od pásu, který má cvičenec zapnutý kolem pasu, k akrálním částem končetin, dochází k rovnoměrné distribuci zátěže na jednotlivé svalové skupiny. Jednou z největších výhod cvičení se Spiderap je, že poskytuje odpor vždy proti směru pohybu, tzn. ke středu těla. Tím je možné docílit současného a rovnoměrného zatížení jednotlivých částí těla, čímž se efektivita cvičení zvyšuje a dochází ke stimulaci rozvoje koordinace.

Většina metod rozvoje silových schopností je založena na zvedání, nesení nebo přemisťování břemen. K vytvoření zátěže využívá hmotnosti břemena, tedy působení gravitace, což znamená, že zatížení působí vždy jen v jednom směru – směrem dolů k zemi. Tím často dochází k neadekvátnímu zatížení některých částí těla a nadměrnému mechanickému namáhání některých tkání, především kloubních struktur. Navíc, při zvedání břemena, např. činky, se mnohdy izolovaně zapojují jen některé svalové skupiny. Odpor je v průběhu pohybu konstantní, což má za následek, že síla vynaložená na jeho překonání je nejvyšší na začátku pohybu, příp. v jeho střední části a v závěru pohybu výrazně klesá. Při použití Spiderap odpor v průběhu pohybu konstantně narůstá, proto se i síla vynaložená na jeho překonání v průběhu pohybu plynule zvyšuje a je nejvyšší na jeho konci. To vedek efektivnějšímu rozvoji svalové síly. K vytvoření odporu se u Spiderap nevyužívá hmotnosti břemena, tedy působení gravitace, nýbrž elasticity gumových lan. Proto je možné směřovat odpor vždy proti směru pohybu, a tím nejen zvýšit efektivitu cvičení, ale také se vyhnout nerovnoměrnému a nefyziologickému zatížení některých částí těla a riziku poškození kloubů, především páteře.

Některé jiné druhy cvičení fungující na podobném principu (Thera-Band, gumové expandery a pod.) rovněž umožňují směřovat plynule narůstající odpor cíleně proti směru prováděného pohybu. Při těchto cvičeních jsou však zpravidla izolovaně zapojovány jen některé svalové skupiny.

Cvičení se Spiderap je mnohem komplexnější a umožňuje současné zapojení rozdílných svalových skupin (např. svalů horních i dolních končetin). Tím se stává cvičení mnohem efektivnějším z hlediska harmonického rozvoje svalové síly, ale také z hlediska energetického výdeje. Je vědecky ověřeno, že Spiderap při nejmenším nastaveném odporu zvyšuje o 30% energetickou náročnost pohybových aktivit, jako jsou chůze, jogging, aerobik apod.

Proto je možné cvičením Spiderap dosáhnout větší redukce tělesné hmotnosti, než při stejném cvičení bez této pomůcky. Všechny pozitivní účinky cvičení se Spiderap jsou však podmíněny vhodně koncipovaným cvičením, především vhodně nastavenou velikostí odporu v kombinaci s vhodně zvolenou intenzitou, dobou a periodizací cvičení. Nicméně pro dosažení těchto účinků je zásadní vhodný výběr cviků a jejich správné provedení.

Pro koho je Spiderap vhodný:

Pro začátečníky jako doplněk aerobních pohybových aktivit, jako jsou chůze, nordic walking, jogging, jízda na kole, plavání, in-line skating apod., kde se využívá, nejen ke zlepšení silových schopností, ale také ke kompenzaci jednostranného zatížení pohybového aparátu, které vzniká při většině aerobních pohybových aktivit.Pro středně pokročilé s určitým stupněm rozvoje kondice. Zde je možné využít Spiderap k udržení a dalšímu rozvoji kondičních schopností, především síly, silové vytrvalosti a koordinace.Pro špičkové sportovce, u kterých se využívá cvičení se Spiderap ke kompenzaci jednostranného zatížení pohybového aparátu, ale je také prostředkem k udržení silových schopností.

Pro jedince s některými poruchami pohybového aparátu, zejména kloubními poruchami včetně postižení kterékoli části páteře. Díky šetrně kladenému odporu proti směru fyziologického pohybu zabezpečuje Spiderap adekvátní zatížení jednotlivých částí těla bez neúměrného a nepřirozeného zatížení kloubů, především páteře

středa 19. října 2011

Milí športoví priaznivci,

ešte stále ste nevyskúšali ako chutná SPIDERAP?

Pri svojich kondičných tréninkoch ( outdoorových i indoorových) často klientom ordinujem zábavnú , ale i veľmi efektívnu lekciu s využitím metody spiderap. Veľkou výhodou pri cvičení v prírode vidím v praktickom, zdravotnom ale i kondičnom využití tejto pomocky (metody ). Ako veľký zástanca funkčného fitness doporučujem spestriť vaše cvičenie o túto novinku. Vďaka ergonomickému tvaru opasku ,v ktorom sa nachádzajú magnety, spevňujete počas celej cvičebnej lekcie stred tela, na kt. sa dnes pri každej pohybovej aktivite kladie veľký doraz. Elastické laná umiestnené po stranách horných a dolných končatín koordinujú a kontrolujú správne prevedenie každého pohybu, tak, aby nedošlo k poškodeniu kľbov a svalov. Veľká škála posilovacích cvikov priamo v teréne, regulácia a zvýšenie záťaže podľa potreby klienta, robia zo spiderapu vhodný doplnok pre každého z Vás.


ADRIANA Vojtovičová, Master trenérka SPIDERAP Ostrava
www.funkcni-fitness.cz