neděle 15. dubna 2012

Zajímavosti o SPIDERAP - David Gerych CASRI ČR

David Gerych, CASRI ČR vědecká laboratoř Praha
Pár zajímavostí o SPIDERAP

Spiderap je odporová cvičební pomůcka pro rezistentní trénink.


Umožňuje rozvoj celkové kondice, především svalové síly, silové vytrvalosti, pohyblivosti a pohybové koordinace.

Rovněž napomáhá k redukci tělesné hmotnosti, svalové hypertrofii, ale především ke zkvalitnění svalové hmoty. Tím přispívá mimo jiné ke stabilizaci posturálního systému, zefektivnění funkcí pohybového aparátu a zlepšení fyziologických funkcí organismu.

Spiderap je založen na kladení odporu proti fyziologickým pohybům lidského těla pomocí elastických lan ukotvených na středu těla.

Díky lanovým popruhům vedoucím od pásu, který má cvičenec zapnutý kolem pasu, k akrálním částem končetin, dochází k rovnoměrné distribuci zátěže na jednotlivé svalové skupiny. Jednou z největších výhod cvičení se Spiderap je, že poskytuje odpor vždy proti směru pohybu, tzn. ke středu těla. Tím je možné docílit současného a rovnoměrného zatížení jednotlivých částí těla, čímž se efektivita cvičení zvyšuje a dochází ke stimulaci rozvoje koordinace.

Většina metod rozvoje silových schopností je založena na zvedání, nesení nebo přemisťování břemen. K vytvoření zátěže využívá hmotnosti břemena, tedy působení gravitace, což znamená, že zatížení působí vždy jen v jednom směru – směrem dolů k zemi. Tím často dochází k neadekvátnímu zatížení některých částí těla a nadměrnému mechanickému namáhání některých tkání, především kloubních struktur. Navíc, při zvedání břemena, např. činky, se mnohdy izolovaně zapojují jen některé svalové skupiny. Odpor je v průběhu pohybu konstantní, což má za následek, že síla vynaložená na jeho překonání je nejvyšší na začátku pohybu, příp. v jeho střední části a v závěru pohybu výrazně klesá. Při použití Spiderap odpor v průběhu pohybu konstantně narůstá, proto se i síla vynaložená na jeho překonání v průběhu pohybu plynule zvyšuje a je nejvyšší na jeho konci. To vedek efektivnějšímu rozvoji svalové síly. K vytvoření odporu se u Spiderap nevyužívá hmotnosti břemena, tedy působení gravitace, nýbrž elasticity gumových lan. Proto je možné směřovat odpor vždy proti směru pohybu, a tím nejen zvýšit efektivitu cvičení, ale také se vyhnout nerovnoměrnému a nefyziologickému zatížení některých částí těla a riziku poškození kloubů, především páteře.

Některé jiné druhy cvičení fungující na podobném principu (Thera-Band, gumové expandery a pod.) rovněž umožňují směřovat plynule narůstající odpor cíleně proti směru prováděného pohybu. Při těchto cvičeních jsou však zpravidla izolovaně zapojovány jen některé svalové skupiny.

Cvičení se Spiderap je mnohem komplexnější a umožňuje současné zapojení rozdílných svalových skupin (např. svalů horních i dolních končetin). Tím se stává cvičení mnohem efektivnějším z hlediska harmonického rozvoje svalové síly, ale také z hlediska energetického výdeje. Je vědecky ověřeno, že Spiderap při nejmenším nastaveném odporu zvyšuje o 30% energetickou náročnost pohybových aktivit, jako jsou chůze, jogging, aerobik apod.

Proto je možné cvičením Spiderap dosáhnout větší redukce tělesné hmotnosti, než při stejném cvičení bez této pomůcky. Všechny pozitivní účinky cvičení se Spiderap jsou však podmíněny vhodně koncipovaným cvičením, především vhodně nastavenou velikostí odporu v kombinaci s vhodně zvolenou intenzitou, dobou a periodizací cvičení. Nicméně pro dosažení těchto účinků je zásadní vhodný výběr cviků a jejich správné provedení.

Pro koho je Spiderap vhodný:

Pro začátečníky jako doplněk aerobních pohybových aktivit, jako jsou chůze, nordic walking, jogging, jízda na kole, plavání, in-line skating apod., kde se využívá, nejen ke zlepšení silových schopností, ale také ke kompenzaci jednostranného zatížení pohybového aparátu, které vzniká při většině aerobních pohybových aktivit.Pro středně pokročilé s určitým stupněm rozvoje kondice. Zde je možné využít Spiderap k udržení a dalšímu rozvoji kondičních schopností, především síly, silové vytrvalosti a koordinace.Pro špičkové sportovce, u kterých se využívá cvičení se Spiderap ke kompenzaci jednostranného zatížení pohybového aparátu, ale je také prostředkem k udržení silových schopností.

Pro jedince s některými poruchami pohybového aparátu, zejména kloubními poruchami včetně postižení kterékoli části páteře. Díky šetrně kladenému odporu proti směru fyziologického pohybu zabezpečuje Spiderap adekvátní zatížení jednotlivých částí těla bez neúměrného a nepřirozeného zatížení kloubů, především páteře

Žádné komentáře:

Okomentovat